Skip to main content
Loading...

LYHYESTI

Olemme nuori, kasvutarinamme alussa oleva ohjelmistoalan konsulttiyritys. Osaamme ohjelmistokehityksen ja testauksen sekä ohjelmistoprojektien vetämisen. Meiltä ei puutu rohkeutta eikä osaamista. Työmme jälki on perusta olemassaolollemme ja jokaisen asiakkaamme pitelemätön hymy merkki onnistumisestamme. Meillä koodaajat eivät ole One Line Wonder heppuja, eikä testausta tehdä huvin vuoksi!

Työtavassamme yhdistyvät tehokkuus ja luovuus. Meillä on rohkeutta tarttua haasteisiin ja taitoa ratkaista ne. Olemme asiakasuskollisia tapakoodareita, läpeensä myrkytettyjä testaajia ja orjallisesti eteenpäin pyrkiviä projareita. Jos pallo jää hetkeksikään vartioimatta, on se jo meillä ja matkalla kohti maalia. Meillä jokainen työntekijä on päähenkilö, joka selvittää sekaisin olevat bitit ja oikaisee kurssin kohti koillisessa jo näkyviä uusia tavoitteita.

OHJELMISTOKEHITYS

Web ohjelmointi (Front-end)
HTML5, CSS3, php, NodeJS, JQuery

Palvelin ohjelmointi (Back-end)
Python2&3, Django, Web2PY

Tietokantaosaaminen
MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, SQLite

Pilvipalvelut
AWS services: S3, EC2, EBS

Ohjelmointikielet
JAVA, C, C++, C#, ASP.NET


OHJELMISTOTESTAUS

Testauksen eri osa-alueet
Testauksen hallinta, testiautomaatio, manuaalinen testaus

Testauksen eri tasot
Yksikkötestaus, Integraatiotestaus, järjestelmätestaus, tutkiva testaus, hyväksymistestaus, käytettävyystestaus,..

Testauksessa käytettävät työkalut
TestRail, Xray(Jira), Spiratest, Quality Center, Robot framework, Python,..


PROJEKTINHALLINTA

Projektit
Projektit, hankkeet, pienkehitys,..

Projektimallit
Perinteinen, vesiputous, scrum, kanban,..

Työkaluja
Basecamp, Targetprocess, Monday.com, Confluence, Jira, Trello,..