Skip to main content
Loading...

Miksi testata, miksi bramee..

Usein tulee eteen tilanteita, joissa ohjelmisto toimii jostain syystä virheellisesti tai osa ohjelmasta ei toimi ollenkaan. Ensimmäisiä asioita mitä tulee mieleen on ohjelmiston heikko laatu ja huonosti tehty testaus. Paraskaan testaus ei ole tae, etteikö ohjelmistossa olisi vielä virheitä, mutta kun testaus tehdään ammattimaisesti osana kehitysprosessia ja havaitut virheet käsitellään oikeaoppisesti, toimii ohjelmisto varmuudella luotettavammin ja paremmin kuin ilman ammattimaista testausta. Oikein tehty testaus antaa tietoa ohjelmistosta sekä ohjelmiston käyttäytymisestä ja auttaa näin myös koko kehitystiimiä työssään. Monipuolisella ja huolellisella testauksella voidaan ohjelmiston laatua parantaa laaja-alaisesti. Toiminnallisella testauksella voidaan varmistaa toimiiko ohjelma niin kuin on osuunniteltu. Käytettävyystestauksella nähdään onko käyttöliittymä helppokäyttöinen ja looginen. Ja suorituskykytestauksella saadaan taas selville esim. skaalautuuko ohjelmisto kun käyttäjiä on paljon tai datan määrä on suuri.

Monesti kuulee sanonnan, "ei näe metsää puilta". Testauksessa pitää kuitenkin nähdä sekä metsä, että puut. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ohjelmisto toimisi näennäisesti oikein, voi se silti kätkeä sisäänsä virheitä, jotka paljastuvat vasta myöhemmin. Ja vaikka kaikki yksittäiset ohjelmiston osat toimisivat oikein, ei sekään vielä tarkoita, että kokonaisuus toimisi oikein. Vain riittävän monipuolinen ja monitasoinen testaus antaa tiedon ohjelmiston todellisesta tilasta. Meillä Brameessa testausta tehdään suurella sydämellä ja isolla intohimolla. Pyrimme aina saamaan asiakkaan tarpeet ja Brameen osaaminen kohtaamaan, jolloin testauksesta saatava hyöty asiakkaalle saadaan maksimoitua. Tästä tuloksena on laadukas testaus, joka tukee ja tehostaa kehitystä sekä antaa näkyvyyttä tuotteen valmiudesta. Tavoitteemme on olla ammattitaitoisin ja paras kumppani yrityksille ohjelmistotestaukseen ja laadunvarmistukseen.

OHJELMISTOTESTAUS

Ohjelmistotestaus kuuluu saumattomasti osaksi ohjelmistokehitystä. Se on systemaattista sekä suunnitelmallisti työtä vikojen ja puutteiden löytämiseksi ohjelmistosta.

Meille Brameessa jokainen löydetty virhe on tärkeä ja tarkkuus, ammattitaito sekä asiakaslähtöisyys asioita, josta meidät tunnetaan. 

Teemme asiakkaillemme muunmuassa moduulitestausta, tutkivaa testausta, integraatiotestausta, regressiotestausta, käytettävyystestausta, käyttöliittymätestausta, järjestelmätestausta,..


TESTIAUTOMAATIO

Kun kehitystyö on jatkuvaa ja samat testitapaukset suoritetaan yhä uudestaan ja uudestaan on testauksessa syytä ottaa avuksi testiautomaatio eli automatisoida testausta. Kun testiautomaatio otetaan mukaan testaukseen jo aikaisessa vaiheessa, ei manuaalisesti suoritettavan testauksen määrä ehdi kasvaa liian suureksi eikä testausprosessi ja kehitystyö ala hidastumaan. Kaikkea ei tietenkään pysty automatisoimaan, eikä kannatakkaan mutta oikein tehtynä testiautomaatio vapauttaa testaajien ja kehittäjien resursseja sekä säästää näin myös aikaa ja rahaa.

Brameessa panostetaan myös testiautomaatio palveluihin vahvasti, koska testiautomaatio on yksiparhaista keinoista tehostaa työn tuottavuutta.


TESTAUKSENHALLINTA

Testauksen hallinta kuuluu olennaisena osana testaukseen. Isoissa projekteissa ja hankkeissa testauksen hallinnasta vastaa tavallisesti testauspäällikkö. Testauspäällikkö laatii testaussuunnitelman ja vastaa sen toteutuksesta testauksessa. Testaussuunnitelmassa määritellään muunmuassa testauksen aikataulu, resurssit, raportointi, etenemisen seuranta ja testaukseen liittyvien riskian hallinta.

Brameella on pitkältä ajalta vahvaa osaamista testauksen hallinnasta ja testauksen hallinnassa käytettävistä ohjelmista sekä testauksen johtamisesta.